Om oss


BTS Utvikling AS (BTSU) regulerer og selger tomtearealer til bolig-, nærings- og offentlige formål.

BTSU har under utvikling en rekke større boligprosjekter i Bergen kommune. Selskapet er en viktig aktør i arbeidet med å frembringe ferdig regulerte tomter til næringsformål i Bergen.. 

Våre viktigste kunder er profesjonelle utbyggere innen bolig- og næringsmarkedet.

BTSU er 100 % eid av Bergen kommune, og har selv helt eller delvis eierskap i flere selskaper.


Kontaktpersoner

Sandra Teige Thomassen

Administrerende direktør


Ansvar for den daglige driften av selskapet. Kontaktperson for selskapets utviklingsprosjekter.

Berit Hatlem

Konsulent eiendom og geodata


Kontaktperson for rettigheter knyttet til eiendommers vann- og avløpsledninger og veier bygget av Bergen tomteselskap, samt delingssaker og saker knyttet til kart.