BTSU og eierforhold

BTSU er eier eller delvis eier av selskaper knyttet til de utviklingsprosjekter man er involvert i.

BTSU har 100% eierskap i følgende selskaper

 • Dyngelandsdalen AS
 • Espehaugen 1 AS
 • Kokstad 1 AS
 • Kokstad 4 AS
 • Forvatne Åsane AS
 • Garnes Utvikling AS
 • Janaflaten 25 AS
 • Arnadalen Industriområde AS
 • Hardangervegen Næring AS
 • Helldalsstølen AS
 • Kokstad Vest AS
 • Smøråveien Utvikling AS
 • Kråkåsen AS

Se våre prosjekter


BTSU eier delvis følgende selskaper